Проект розробки комплексної інформаційної системи (КІС) хлібного холдингу

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin

Стаття присвячена розробці комплексної інформаційної системи (КІС) хлібного холдингу. В результаті проекту розроблена система обліку, планування та управління холдингом виробництва і збуту хлібобулочної та кондитерської продукції.

1.    РОЗРОБКА КІС НА БАЗІ РОЗПОДІЛЕНОЇ БАЗИ ДАНИХ «1С: ПІДПРИЄМСТВО 8»

В системі підтримується робота шести виробничих цехів, які виробляють хлібобулочні та кондитерські вироби. Інформація від цехів периферійних баз управління виробничим підприємством і Складів-експедицій автоматично збирається в центральних базах управління виробничим підприємством й Складу-експедиції.

В системі передбачено централізоване ведення нормативно — довідкової інформації (Номенклатури, Контрагентів, Точок доставок …), а також ведення платежів, установка цін, розрахунок собівартості, закриття місяця, які ведуться в центральній базі УПП.

Децентралізоване ведення баз даних показало достатню надійність системи, що забезпечує цілодобову відвантаження продукції, при відносно низьких вимогах до потужності серверів і незначному збільшенні експлуатаційних витрат.

В системі розроблені і призначені Профілі повноважень користувачів, які забезпечують виконання користувачами їх функціональних обов’язків та обмеження доступу до інформації відповідно до їх повноважень.

 1. Завдання, які вирішуються на рівні управління виробничим підприємством
  Ведення бухгалтерського, податкового обліку, рішення виробничих завдань, розрахунок заробітної плати здійснюється на рівні управління виробничим підприємством, розподіленими між центральною базою і базами цехів.

3. ВИРОБНИЦТВО
ВИРІШЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ ВІДОБРАЖАЄ СПЕЦИФІКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО І КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.

У специфікаціях для хлібобулочних виробів використовується нормування на 100 кг основної сировини. Нормування сировини кондитерських виробів і тари здійснюється на тонну готової продукції.
У системі використовується напівфабрикатний метод виробництва. Вироблені напівфабрикати передаються з лінії (складу) на лінію до отримання готової продукції.
У розрахунку витрат сировини враховується середньозважена вологість основної сировини (борошна) за зміну.

Позмінно вирішується завдання інвентаризації незавершеного виробництва. Продукція у незавершеному виробництві враховується за стадіями виробництва, також є можливість враховувати сировину в трубопроводах і виробничих ємностях.
Розроблено АРМ контролера зміни, що забезпечує швидку і зручну роботу з випуску продукції і передачі її в експедицію, лабораторію, або на іншу лінію.

У виробництві деяких хлібобулочних виробів використовується мочка. Для виробництва мочки розроблено оригінальний механізм підбору зі складу з контролем кількості компонентів мочки (крихти): черствяка, експедиційного браку, лабораторного аналізу. Для виробництва продукції з використанням мочки передбачений механізм заміни основної сировини при розрахунку матеріалів на вказану кількість мочки (крихти).
Розроблено стандартний комплект виробничої звітності начальника зміни.

4. ПЛАНУВАННЯ
У РОЗРОБЦІ ЗНАХОДЯТЬСЯ ДВА ПРОЕКТИ З ПЛАНУВАННЯ.

4.1.  Довгострокове плануванн
Використовуються механізми планування 1С, починаючи від планів продажів продукції, через виробництво і закінчуючи планом закупівель сировини з урахуванням залишків на складах.

Враховується специфіка планування по виробничим майданчикам і торговим агентам, які відповідають за обсяги продажів торгових точок, поставка продукції на які може здійснюватися з кількох майданчиків.

Виробничі майданчики (цеху) є в той же час точками відвантаження продукції, причому підтримується внутрісистемна дистрибуція між ними. Тому плани виробництва цехів відрізняються від планів продажів на внутрішньосистемну дистрибуцію, що також враховується при їх створенні. Плани формуються як по цехах, так і по всьому підприємству в цілому.

4.2. Оперативне планування і управління виробництвом
Оперативне планування і управління виробництвом має вирішувати наступні завдання:

Оперативне планування виробництва:

 • — Автоматизоване формування замовлень на виробництво на дату, з розбивкою по змінах і лініях. — Вихідними даними для цього процесу є замовлення покупців і залишки продукції в Експедиції після інвентаризації, а також, якщо це необхідно, в складах дозування на початок зміни виробництва.
 • — Планування запуску і випуску продукції за зміну по лініях.
 • — Планування завантаження ліній сировиною з урахуванням незавершеного виробництва.

Завдання управління виробництвом:

 • — Забезпечення формування потреби в сировині і матеріалах на підставі сформованих замовлень на виробництво і залишків сировини і матеріалів у незавершеному виробництві за попередню зміну і залишків сировини і матеріалів у дозуванні цеху.
 • — Забезпечення начальника зміни інформацією для своєчасного запуску і випуску продукції на лініях, з урахуванням їх стану, з метою своєчасного виконання замовлень покупців, а також своєчасного внесення змін у процес виробництва при зміні замовлень покупців.

5. ФАКТИЧНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІСТАМИ БІЛЬШ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ ВРАХОВУЮЧИ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦИФІКИ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, ДООПРАЦЬОВАНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ ФАКТИЧНОЇ КАЛЬКУЛЯЦІЇ 1С УПП, В ЯКОМУ РОЗРАХУНОК ВЕДЕТЬСЯ ДО НАПІВФАБРИКАТІВ. У ПРОПОНОВАНОМУ РОЗРАХУНКУ НАПІВФАБРИКАТИ РОЗКРУЧУЮТЬСЯ ЗА СПЕЦИФІКАЦІЯМИ ДО КІНЦЕВОГО СИРОВИНИ.

Дані розрахунків фактичної калькуляції за місяць записуються в базу даних. На підставі збережених розрахунків є можливість аналізувати собівартість і рентабельність продукції, проводити порівняльний аналіз цих показників по місяцях і розрахувати фактичну калькуляцію за будь збережений період, причому розрахунок собівартості займає в кілька разів менше часу.

З метою більш правильного розподілу витрат, поряд зі стандартними базами розподілу, пропонованими в 1С УПП, розроблений оригінальний механізм розподілу непрямих витрат (адміністративних, інших витрат і витрат на збут). Пропонується ступінчаста база розподілу (Пропорційно вазі по підрозділах, а всередині підрозділу за вартістю).

Розроблено механізм розподілу за фактичним часом, витраченому на вироблення продукції для підрозділів, що надають послуги з ремонту виробничих ліній.

Передбачено кілька форм звітів за фактичною калькуляції: Зведена, По продукції (на тонну, на випуск).

6. ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА
РОЗРОБЛЕНО МЕХАНІЗМ ВВЕДЕННЯ — ЗМІНИ ШТАТНОГО РОЗКЛАДУ. ОСОБЛИВІСТЮ Є ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА: ЦЕХ, ДІЛЯНКА, ЛІНІЯ, БРИГАДА.

У розрахунок заробітної плати на додаток до можливостей УПП 1С включений механізм робочого листка, який дозволяє оперативно розподіляти співробітників по лініях виробництва. За штатним розкладом співробітники закріплені за конкретними лініями. На початку зміни начальник зміни перерозподіляє співробітників відповідно з виробничою необхідністю за допомогою робочого листка, причому протягом зміни співробітник може кілька разів змінювати місце роботи.
Наявність цього механізму дає можливість більш точно нарахувати зарплату співробітникові і розподілити її витрати при розрахунку фактичної калькуляції на продукцію.
Доопрацьовано механізм нарахування заробітньої плати за фактичним часом в робочому листку.
Додано механізм автоматичного розрахунку Премій і введення Трудових договорів при прийомі на роботу.

Змінено механізм табелювання співробітників в документі Табель.
Доданий облік співробітників по бригадам, а також розширено механізм змін.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ЗАМОВЛЕНЬ ВІД КЛІЄНТІВ
У КІС ОРГАНІЗОВАНО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ПРИЙОМ ЗАМОВЛЕНЬ ВІД КЛІЄНТІВ.

Замовлення можуть прийматися: по телефону, від мобільного додатку, в інтернеті по Electronic data interchange — електронний обмін даними. Для прискорення роботи із замовленнями процес виділений в окрему базу даних прийому замовлень. Замовлення через центральну базу склад потрапляють в базу складу того цеху, якому вони призначені.

Розроблено механізм постійних замовлень. Постійні замовлення відображають специфікації до договорів з клієнтами, тобто яка продукція, і о котрій годині повинна бути доставлена в торгові точки за адресами доставки. Вони є шаблонами для формування замовлень по асортименту на конкретний день. У постійних замовленнях задається графік поставок по днях тижня. Система може працювати без постійних замовлень. У цьому випадку оператор прийому замовлень повинен створювати замовлення вручну.

У системі передбачені обробки формування замовлень з постійних замовлень і формування замовлень на дату шляхом копіювання замовлень з попередньої дати.

Приймаючи замовлення від клієнта, оператор прийому замовлень коригує існуюче замовлення або створює нове.

7.1. Мобільний додаток
«МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК» ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ТОРГОВИХ АГЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЗА ЯКИМИ ЗАКРІПЛЮЮТЬСЯ ТОРГОВІ ТОЧКИ ПЕВНИХ КЛІЄНТІВ. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:

 • — Формує замовлення продукції від зазначеного клієнта і його торгової точки, яке передається в базу прийому замовлень.
 • — Працює з картою, на якій нанесені точки доставки і розташування користувача. Вибравши точку доставки на карті, користувач може оформити замовлення на цю точку.
 • Забезпечує можливість отримання інформації про хід виконання замовлення.
 • — Підтримує роботу з електронною поштою.
 • — Формує звіти з інформацією про замовлення за період.

МП реалізовано для смартфонів (планшетів) на базі операційної системи Андроїд на мобільній платформі 1С 8.3.

8. ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ НА РІВНІ СКЛАДУ ЕКСПЕДИЦІЇ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕДИЦІЇ РОЗРОБЛЕНА ПІДСИСТЕМА «СКЛАД», ЯКА ВИДІЛЕНА В ОКРЕМУ БАЗУ СКЛАД.

На мал. показана технологія формування ТТН на замовлення клієнтів в підсистемі «Склад».

Замовлення надходять з бази даних прийому замовлень. НА «Складі» ведеться облік, як продукції, так і тари.

У підсистемі розроблено механізм формування маршрутів і використання їх для автоматичного заповнення зведених замовлень з замовлень на точки доставки, зазначені в Маршруті.

Диспетчер експедиції створює зведене замовлення, визначаючи який автомобіль, водій та перевізник буде його виконувати. За допомогою механізму маршрутів, або шляхом ручного підбору замовлень включає замовлення до зведеного замовлення. Заповнюючи зведене замовлення, диспетчер бачить інформацію про недовантаження автомобіля в одиницях тари і ваги продукції. Диспетчер друкує водієві вантажні документи.

Після завантаження автомобіля, водія обслуговує оператор збуту. Він знаходить відповідне зведений замовлення і виконує наступні функції:

 • — переглядає реальні залишки продукції на складі,
 • — формує ТТН, запускаючи процедуру Заповнити по замовленнях,
 • — друкує супровідні документи:
  • — ТТН.
  • — Якісне посвідчення.
  • — Контрольний пропуск.

У підсистемі «Склад» передбачений документообіг, що забезпечує оперативну роботу складу експедиції.

 

 

НАША КОМПАНИЯ

«IT Team» компания на рынке IT услуг Украины,  специализирующаяся в области разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения, а также предоставление консалтинговых услуг. Основными направлениями работы компании является внедрение и обслуживание продуктов компании 1С, разработки в области управления транспортной и складской логистики.

«IT Team» сотрудничает с компаниями, как стартапами, так и с крупными холдингами с различными организационно-функциональными структурами и с различными  потребностями. Сотрудничая с нашими партнерами, мы одновременно развиваемся и постоянно совершенствуем наши продукты, повышая тем самым свой квалификационный уровень.

 

Мы создали команду из сильных, профессиональных и активных людей, которая не только  может четко определить потребности клиентов, а даже превзойти их ожидания.

Мы способны работать в любом ритме, обеспечивая нашим клиентам поддержку в режиме 24/7.

Наш девиз: «Работать эффективно, превосходя ожидания партнеров»

КТН Ясько Олександр

КОНТАКТЫ

ООО «АйТи Тим»
04080, г. Киев, ул. Новоконстантиновская 1В,

Тел. (044) 33 — 88 — 005
Тел. / Факс. (094) 910 — 17 — 35
e-mail: info@team-it.com.ua

Александр Соляник

Александр Соляник

Оставить комментарий

Темы наших статей

Мы стараемся описывать интересные вопросы и кейсы, которые встречаются в практической жизни в период работы на пректах наших клиентов. Надеемся, что они будут полезны нашим читателям.

Другие статьи

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

solyanik

Мы предложим решение

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами.